Om oss

Verksamhet

Vår primära målgrupp är migranter, främst med afrikanskt ursprung.
Vi jobbar med upplysning och bedriver informationskampanjer kring vikten att skydda sig mot infektioner som hiv, Hepatit och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi riktar oss till familjer och släktingar, kollegor, studenter, ambassader, hårsalonger, samt SFI-utbildningar.
Vi ger support, inspiration och uppmuntrar till att testa sig och praktisera säkrare sex.

Vår sekundära målgrupp är människor som lever med hiv och aids. Vi vill arbeta för att minska stigmat i samhället, öka målgruppens livskvalitet och egenmakt, arbeta genusmedvetet och överbrygga gapet gällande kulturella/traditionella värderingar kring hiv och aids.
 

Värden:

  • Samarbete

  • Respekt

  • Tolerans

  • Jämliket

  • Tysnadsplikt