Angaza Sverige

Angaza Sverige är en ideell Förening som har varit verksam sedan 2015.

Den övergripande målsättningen är att bidra till att begränsa spridningen av Hiv/Hepatit. Vi ger även stöd till de som bär hiv-virus för att minska stigma och diskriminering kopplat till hiv-infektion.
Vi arbetar med stöd till i första hand Afrikaner och andra migranter/flyktingar/invandrare oavsett bakgrund, språk religion, etnicitet, m.m. är välkomna.

Angaza Sverige arbetar för ökat samhällsengagemang och ett jämställt och jämlikt samhälle.